מחזור זכוכית הוא מוגבל לעת עתה רק אריזות של מוצרי מזון נשלחים למִחזור. כלומר רק צנצנות ובקבוקים נשלחים למִחזור יש ...