התמונה מהרשת מחוברים לחיים – תקציר מהרשת בעקבות תאונת מצנח רחיפה, פיליפ, אריסטוקרט עשיר, שוכר כמטפל ביתי את את האדם ...