מחאת הקוטג' הייתה רק קצה הקרחון… זה עמוק הרי הרבה יותר ממחירה של גבינה… זה העובדים הסוציאלים, הרופאים, ביטוחי האופנועים, ...