היא בין האחרונים שנשארו לנו, ניצולי השואה, מקועקעי המספר, שקועי העיניים, שבורי הלב. ועכשיו היא איננה. ...

כשהדביקו למחאה גבינה עם בית יכולתי להתחבר, כי לפחות היה לה בית. אבל האמת שנמאס לי ממחאות בשקל תשעים כשהבעיה ...