על מחאת האתיופים, מצאתי עצמי אמש בנפש חצויה מצד אחד תומכת מצדדת ומזדהה עם האתיופים, כאבם ורצונם לזעזע כדי שישמעו ...