המחאה של העדה שלי היא מחאה על דמותה של ישראל כמדינת חוק. לא על הנייר, בחיים, ברחוב. על מה קורה ...