ענף המזרונים מציג פערי מחירים משמעותיים, מהו ההבדל בין מזרונים זולים לבין מזרונים יקרים? האם ישנה הצדקה למחירים הגבוהים או ...