מזנון צף בעיצוב אישי - במזנון מרחף לכאורה אינו מחובר כלל לרצפת החדר.יחד עם זאת הינו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ...