שיימינג נגד סרבני גט אינו כלי יעיל כפי שהיה בעבר ויש לזכור שהמטרה היא חירותה של האישה ושהמפתח אינו נמצא ...

בית הדין הרבני קבע שירון אטיאס הוא סרבן גט והטיל עליו סנקציות חמורות, אך אטיאס מתכחש להגדרה, משתמש בילדיו למאבק ...