החלום שלי היופי שלך,  יפה מבפנים ומבחוץ, האיר מזלי ודרכי, תודות לך! החלום שלי היופי שלך, היה ויהיה משהו נמשך, ...