ואת הדמעה הזאת לעצור לא יתכן… והפנים של הנער… כבר בני שבעים, קמטים רבים פזורים להם, מבט עדין מהפנט אוהב, ...