מותחן הפשע המושלם- שוד אחד שהשתבש, שלוש גופות ושלוש אלמנות. האם האלמנות יצליחו להשלים את המשימה שהבעלים שלהן כשלו בה? ...