'מורדת', סינן אילן ופניו האדימו. 'הפעם אני אלמד אותך לקח'. הוא קיפל את הפתק והניחו בכיסו, ואז החל ללכת בעצבנות ...

"השם, אין לי כוח לחיות. אני לא מבינה - מה לא בסדר איתי? ...