ראוי לציין שקבלתי את המוצרים לניסיון אבל לשמחתי הספקתי להכירם קודם לכך. וכך היה הדבר . חיכיתי לתור אצל ...