בחיי היומיום שלנו כולנו משתמשים במוצרים קטנים שבמצטבר, גורמים לנזק גדול לסביבה. אך לכל מוצר בעייתי קיימות גם חלופות ידידותיות ...