או: החפץ בעל הנטיה הגבוהה ביותר ללכת לאיבוד, בעולם כולו ...