מופע המחול מתברברות שמועלה על ידי שתי היוצרות הרקדניות המצויינות מיכל הרמן וענת גריגוריו, מתמקד בהתנהלות בתקופה הנוכחית של אי ...