הגרגרנית חזרה משבוע טעים במיוחד בסיציליה, וחזרה עם סיפורים על יקבים מקומיים, שווקים צבעוניים, סרדינים מטוגנים ומתכון לסנדביץ' ענק בעל ...