חברי מועצת עיר עושים את תפקידם ללא תגמול כספי ואף מכניסים את היד לכיס בשביל לקדם רעיונות ולהיות מבוטחים כנגד ...