אם תחרויות יופי לא יכולות להיעלם מחיינו לפחות שיתועלו למטרות נעלות וכך עשו בפרו כאשר המשתתפות שיתפו נתוני סטטיסטיקה קשים ...