זהו יומן מסע בתוך נפשה של אישה שאור גדול האיר לפתע את הנפש פנימה והבהיר לה שיש נקודת צומת בחיים ...