"בחיים אנחנו מקבלים אפשרות בחירה: לעשות טוב או לעשות רע. וכל בחירה שנקבל תשפיע על כל עתידנו." ...