הכנס הראשון להעצמת נשים CAR ייריסטיות נערך השבוע בסמוך ליום האישה הבינלאומי ובהחלט הגביר את השיח הנשי סביב מקצועות הרכב ...