להשקיע ולקצור  חג שבועות ,חג הקציר או חג מתן תורה ,הוא החג בו מודים אנו בני האדם לאימא אדמה על ...