עטופה בשמיכה של חושך מלא, כזה שבו איני יכולה לראות מאומה, מלווה על ידי שי ואחר כך על ידי גבי ...

חוויות והרפתקאות במסע עם החייזרים ...