החלל , המתחיל רק 100 קילומטר מעל פני עולמנו הוא ריק חסר אוויר, חסר קול, שמשתרע רחוק יותר מכפי שאנחנו ...