הריק העצום שהותרת מכה בנו יום – יום ושעה שעה. הידיעה הזו, שלא תשוב עוד פוגשת אותי מהרגע שבו אני ...