לרוב אין לנו שליטה על ההתנהגות או על הבחירות של בן הזוג שלנו. אך כן יש לנו שליטה על החלק ...