וואו, איזה חופש זה היה. תראו, זה לא פשוט למובטלת עם סדר יום מאוד ספציפי פתאום "לצאת לחופש" או ההיפך ...

לא תכננתי את זה ככה, באמת שלא. אבל כשחזרתי לעבודה אחרי לידת בתי, ילדתי השניה, לא יכלתי כבר לסבול את ...