תכתבי עוד כמה פיסקאות , שורות אמרה לי חברה... חסרים שם עוד כמה מילים... ...