הסופר אלי עמיר, על כתיבתו המיוחדת, זכור לי עוד משחר ימי התיכון של קריאת ספרו "תרנגול כפרות". בספר ההוא, כמו ...