תמונות תמונות שלא אומרות דבר, עד ש… הולכים אבל מי צריך בכלל תמונות, כל עוד אתה חי?, תמונות תמונות, לדפדף ...