מה צריך בשביל ללמוד גרפיקה מה צריך בשביל ללמוד גרפיקה אם חשבתם לעשות שינוי כלשהו, מקום המגורים לא ישפיע אצלנו. ...