בין כל המידע אשר זורם לגבי הפסקת התוכנית של תמא 38, יש עדיין את האפשרות של ביצוע תוכנית מסוג פינוי ...