בלילה, כשכולם ישנים, נשמעים צלילים משונים מהארגז. דרך החורים בו, ניתן לראות בו את היצור המשונה והמוזר, את פץ התפלץ. ...