אני יודעת מה זה להיות שלילית, אני יודעת מה זה לראות את העולם במשקפיים כהים, אני יודעת שכשאני לא מחבקת ...

לא דמיינתי שלפעמים כשכל כך עסוקים, טרודים ומותשים אז לא רואים שהצד השני זקוק לכוס מים, לגלידונית, למחמאה ואולי לפלרטוט ...