בעוד כמה שנים     מה אשאיר אחרי לכתי? מה יגידו אחרי גבי? מה יזכרו אחרי? לא ממש משנה אחרי, משנה לפני… ...