"אחד הדברים שהכי מקשים על נשים הוא חוסר השוויון בטיפול בילדים ובבית. הנושא רלוונטי במיוחד לפוליטיקה שם נדרשת זמינות כמעט ...

ההפגנה שהתקיימה השבוע לא היתה הפגנה ''של האתיופים'', אלא של כל מי שמאמין בצדק, של כל מי שמאמין שהגיע הזמן ...