יש נטייה, ולצערי נתקלתי בה גם בעצמי, לייחס לנשים האלו את המוצא שלהן ותו לא. התקשורת גם בישראל עסקה בעיקר ...