האוכל והאכילה הרגשית הם סוג של מופע של ה"אני" שמבטא את הפצע של האישיות. אנחנו משתמשים באוכל ביחסים שלנו אתו ...