'מדרגות' הוא ספר שיריו השני של אלון ברזילי. כמו ספרו הראשון 'כמו בדרך אגב', אלון כותב בשיריו על סצנות שונות ...

עיר דוד ובריכת השילוח צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...