המדפסת עם ראשי דיו בעלי תפוקה גבוהה של 550 דפים לראש דיו לחסכון , וניתן להדפיס לסרוק ולבצע פעולות נוספות ...