כימאית צעירה מתמודדת עם תהליכים שלא מופיעים בספרי הכימיה שלה - תהליכי לב ונפש ...

מוצא המינים של צ'ארלס דרווין בגרסה לילדים ...

נקודת המבט הייחודית שלה כמדענית מספקת פתרונות נוספים בדרך לשיפור איכות החיים של הזקוקים לכךעל ידי הבמא, מה הוא אותו ...