רעבה לנופים של טבע וצמאה לגמוע מרחבים- ברכתי על ההזדמנות להצטרף לסיור שהוצע לבלוגריות של סלונה למצפה רמון. רפרפתי במהירות ...