היום יש יותר מודעות וביקוש לאוכל בריא וטבעוני, היום זה אפשרי, הזמינו מגשי פירות לאזור המרכז בכלל ולבני ברק בפרט ...