השפעת השמות שלנו על חיינו ואיך בשמות הדמויות במגילה מתגלמת כל העלילה ,ולמה כל הגברים נעלמים כבר בהתחלה. ...