במסגרת הדיאטה או שמירה על אורח חיים בריא אנחנו נופלים בדברים הקטנים כמו שימוש בכמויות השמן מופרזות לטיגון. כאן אני ...