"אני אהיה המקלט שלך", אירוע הסולידריות בגירוש מבקשי המקלט, מפר את הדממה למול עתיד שלא יעלה על הדעת: לא רק ...