לא מצא חן, בעיני קליין, מבקר הקולנוע הבכיר בארץ, שבשנה החולפת נראו ייצוגים של חרדים בקולנוע הישראלי. גיוס המלה ״הדתה״ ...