"כמבקרת הייתי חשופה לכל קשת התגובות", מספרת העיתונאית שיר זיו. "היו יוצרים שכמובן לא אהבו את הביקורת, אבל לרוב לא ...